088.609.4297
Sô 26 - Ngõ 773 Giải Phóng - Hoàng Mai - Hà Nội. 

Đàn Bầu

Đàn bầu gỗ thường giá rẻ

900,000 đ

0 bình luận

Đàn bầu gỗ hương thường

1,290,000 đ

0 bình luận

Đàn bầu gỗ hương tốt

1,750,000 đ

0 bình luận

Đàn bầu gỗ mun công gô

4,900,000 đ

0 bình luận

Đàn bầu gỗ mun hoa khảm

6,000,000 đ

0 bình luận

Đàn bầu gỗ thường giá rẻ

900,000 đ

0 bình luận

Video thực tế

A. Cường đàn hát

Thợ làm đàn

Xưởng đàn cường

Quay xưởng sản xuất

G

map google